fbpx
Esam Piņķos, Salienas 4
+371 2020 0806
Ienākt

Lietošanas noteikumi

1.Vispārīga informācija
Lūdzam pirms mūsu tīmekļa vietnes lietošanas vai tajā norādītās informācijas un pakalpojumu vai ar tās starpniecību sniegtās informācijas un pakalpojumu izmantošanas rūpīgi izlasīt šos noteikumus.
Ja Jūs lietojat tīmekļa vietni vai veicat jebkādas aktivitātes tajā, tad uzskatāms, ka esat iepazinies ar spēkā esošajiem lietošanas noteikumiem un ievērosiet tos.
Izmantojot tīmekļa vietni, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar Privātuma politikas noteikumiem.
2. Tīmekļa vietnes lietošana
Tīmekļa vietnē sniegtās informācijas mērķis ir informēt par piedāvātajiem pakalpojumiem un to lietošanas noteikumiem.
Tīmekļa vietnē izklāstītajai informācijai, neatkarīgi no tās satura vai formas, ir tikai informatīvs raksturs, ja vien nav norādīts pretējais.
Informācija tīmekļa vietnē var tikt grozīta vai dzēsta jebkurā laikā bez īpaša paziņojuma. Tīmekļa vietnes pārvaldnieks dara visu iespējamo, bet neapliecina un negarantē to, ka šī tīmekļa vietne un/vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.
Tīmekļa vietnes pārvaldnieks nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, nejaušiem, trešo personu radītiem), kā arī, bet ne tikai visu veidu kaitējuma atlīdzību, soda naudām un līgumsodiem, finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja tīmekļa vietnes pārvaldnieks ir zinājis par tīmekļa vietnes vai tās satura trūkumiem.
3. Autortiesības
Šīs tīmekļa vietnes satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai cita veida izmantošanu vienīgi personīgai lietošanai.
Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
4. Abonementa iegāde
Tiek piedāvāta iespēja iegādāties abonementu tīmekļa vietnē norādīto pakalpojumu izmantošanai.
Abonementa cenu nosaka SIA Dance Story, vienotais reģistrācijas Nr. 40203400988, juridiskā adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Piņķi, Silarāju iela 29, LV-2107.
Gadījumā, ja nav apmeklēta neviena nodarbība 30 dienu laikā pēc abonementa iegādes, nauda par tekošo mēnesi netiek atgriezta un maksa tiek pārnesta uz nākamo mēnesi.
Gadījumā, ja ir apmeklēta vismaz viena nodarbība 30 dienu laikā pēc abonementa iegādes, maksa par nodarbībām netiek pārnesta uz nākamo mēnesi.
Epidemioloģiskās situācijas ierobežojumu apstākļos tiek nodrošinātas kvalitatīvas online nodarbības, kā arī daļēju ierobežojumu apstākļos – kombinētās klātienes/online nodarbības.
5. Nobeiguma noteikumi
Visi strīdi, kuri izriet no šiem tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem noteikumiem, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
SIA Dance Story
Reģistrācijas Nr.: 40203400988
Salienas iela 4, Piņķi
Latvija, LV-2107
Telefona Nr.: + 371 20200806
info@dancestory.lv

Norēķinu rekvizīti
LV79HABA0551052665133
“Swedbank” AS
Balasta dambis 15, Rīga,
LV-1048, Latvija
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22
Reģ. Nr.: 40003074764

Lietošanas noteikumiPrivātuma politika
@Copyright - Visas tiesības aizsargātas, 2022
Pieteikties
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram